IT компанія «Astwellsoft»

Створення сайтів у Буковина

Розробка веб сайтів будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожного замовлення.

Букови́на (край буків) — історичний регіон, розташований між середньою течією Дністра та головним Карпатським хребтом у долинах верхньої течії Пруту та Сірету. Нині ця територія входить до складу України (частина Чернівецької області) та Румунії (частина повіту Сучава). У більш широкому розумінні охоплює все Буковинське Прикарпаття, Сучавське плато, та Хотинську височину й прилеглу територію між Дністром і Прутом. Таким чином на цій території розташовані: Чернівецька область України, частково Сучавський та Ботошанський повіти Румунії, частково Бричанський та Окницький райони Молдови.

Назва офіційно увійшла у вжиток в кінці XIV століття під час перебування краю у складі Молдовського князівства, витіснивши історичну назву Шипинська земля. Походить від слов'янського слова бук.

Перші сліди людини на Буковині датуються епохою палеоліту (12 000 — 10 000 років до н. е.) — стоянки Бабин, Біла, Мілієве. У письмових джерелах землі Буковини вперше згадав грецький історик Геродот (V ст. до н. е.), який вказував, що в цей час тут розселялись племена гетів. В період неоліту тут розселялись племена трипільської культури (4 тисячоліття до н. е. — 3 тисячоліття до н. е. — стоянки Дорошівці, Хлівище, Шипинці, Серет та ін.

Споконвічними жителями Буковини були слов'янські племена, свідченням цього є численні досліджені стоянки зарубинецької (II століття до н. е.-II ст. н. е.) та черняхівської (II-VII століття) археологічних культур. Це підтверджує автохтонність українського населення на землях Буковини.

Протягом 1 тисячоліття до н. е. — І тисячоліття н. е. через Буковину пройшли багато племен та кочових народів. Зокрема: бастарни, карпи, даки, готи, гуни, авари, угри, анти та інші. Протягом І-ІІІ століть буковинський край межував з римською провінцією Дакією, під впливом якої перебувала незначна південна частина буковинських земель.

Масивна дошка ясен

Створення веб сайтів у Буковина

Ми розробили

1500+ проектів